refuerzo_pilar_tmb_vilapiscina

pict0847Deposito

PATOLOGIES DEL FORMIG

Reparaci de patologies del formig i refor estructural mitjanant llaminats de fibra de carboni.

Diagnosi

Realitzem les nostres aplicacions amb productes Sika, seguint els seus procediments de diagnstic, preparaci de superfcies i aplicaci indicats als Plecs de Condicions.

Actuem davant patologies de formig afectat per processos de carbonataci, atacs qumics, trencaments per impactes, canvis d's, etc ..

Estem especialitzats en la instal laci de laminats a based de fibra de carboni amb sistemes corporatius Sika per a refor estructural a flexo-tracci, tallant i compressi.

Es pot realitzar mitjanant inspecci ocular i realitzaci de cates per determinar l'espessor del revestiment del formig, la profunditat de carbonataci i la prdua de secci de les armadures.

Amb les dades que ens aporti la diagnosi bsica realitzarem el procediment de reparaci ms adequat i l'estudi econmic.


La diagnosi bsica

Se realiza mediante ensayos ejecutados por laboratorio homologado, una vez obtenidos los datos necesarios realizaremos el Estudio Tcnico y Proyecto bsico de ejecucin realizado por tcnico colegiado y visado por el colegio.

En el caso de la diagnosis bsica, no se incluye el Estudio Tcnico y Proyecto bsico de ejecucin realizado por tcnico colegiado y visado por el colegio.


La diagnosis completa

Es realitza mitjanant assaigs executats per laboratori homologat, un cop obtingudes les dades necessries realitzarem l'Estudi Tcnic i Projecte bsic d'execuci realitzat per tcnic collegiat i visat pel collegi.


En el cas de la diagnosi bsica, no s'inclou l'Estudi Tcnic i Projecte bsic d'execuci realitzat per tcnic collegiat i visat pel collegi.


Procediments de reparació

Un cop obtingudes les dades de la diagnosi, realitzarem el procediment de reparaci i refor que millor s'adapti tant a l'element a reparar com als agents externs, complint en tot moment amb les normatives actuals del CTE.


Materials

Els productes que utilitzem sn productes SIKA SAU, comptem amb el suport de l'equip tcnic i comercial del fabricant.


Aplicadors especialitzats en productes de les marques:

sika


Solliciti informaci sense comproms.


IndianWebs

Gesap SL, utiliza las cookies para mejorar la experiencia del usuario y poder facilitar sus servicios de la manera ms fcil y cmoda. Si sigues adelante, entendemos que das tu consentimiento para su uso. Más Información.