refuerzo_pilar_tmb_vilapiscina

pict0847Deposito

 

PATOLOGIES DEL FORMIGÓ

Reparació de patologies del formigó i reforç estructural mitjançant llaminats de fibra de carboni.

Diagnosi

Realitzem les nostres aplicacions amb productes Sika, seguint els seus procediments de diagnòstic, preparació de superfícies i aplicació indicats als Plecs de Condicions.

Actuem davant patologies de formigó afectat per processos de carbonatació, atacs químics, trencaments per impactes, canvis d'ús, etc ..

Estem especialitzats en la instal · lació de laminats a based de fibra de carboni amb sistemes corporatius Sika per a reforç estructural a flexo-tracció, tallant i compressió.

Es pot realitzar mitjançant inspecció ocular i realització de cates per determinar l'espessor del revestiment del formigó, la profunditat de carbonatació i la pèrdua de secció de les armadures.

Amb les dades que ens aporti la diagnosi bàsica realitzarem el procediment de reparació més adequat i l'estudi econòmic.


La diagnosi bàsica

Se realiza mediante ensayos ejecutados por laboratorio homologado, una vez obtenidos los datos necesarios realizaremos el Estudio Técnico y Proyecto básico de ejecución realizado por técnico colegiado y visado por el colegio.

En el caso de la diagnosis básica, no se incluye el Estudio Técnico y Proyecto básico de ejecución realizado por técnico colegiado y visado por el colegio.


La diagnosis completa

Es realitza mitjançant assaigs executats per laboratori homologat, un cop obtingudes les dades necessàries realitzarem l'Estudi Tècnic i Projecte bàsic d'execució realitzat per tècnic col·legiat i visat pel col·legi.


En el cas de la diagnosi bàsica, no s'inclou l'Estudi Tècnic i Projecte bàsic d'execució realitzat per tècnic col·legiat i visat pel col·legi.


Procediments de reparació

Un cop obtingudes les dades de la diagnosi, realitzarem el procediment de reparació i reforç que millor s'adapti tant a l'element a reparar com als agents externs, complint en tot moment amb les normatives actuals del CTE.


Materials

Els productes que utilitzem són productes SIKA SAU, comptem amb el suport de l'equip tècnic i comercial del fabricant.


Aplicadors especialitzats en productes de les marques:

sika


Sol·liciti informació sense compromís.


IndianWebs

Gesap SL, utiliza las cookies para mejorar la experiencia del usuario y poder facilitar sus servicios de la manera más fácil y cómoda. Si sigues adelante, entendemos que das tu consentimiento para su uso. Más Información.